O leasingu nemovitostí

Cílová skupina

Zpětný leasing je určen pro klienty, kteří potřebují:

  • hotovost pro investice do podnikání
  • umořit více půjček
  • oddlužit nemovitost
  • vyplatit exekuci
  • koupit nemovitost od insolvenčního správce

Tito klienti bohužel nemají šanci dostat úvěr nebo půjčku od žádné bankovní instituce, protože jsou pro tyto instituce nebonitní nebo mají negativní záznam v bankovním či nebankovním registru.

Princip:

dům

Klient na základě kupní smlouvy postoupí společnosti investora (dále jen SPOLEČNOSTI) vlastnická práva k nemovitosti. Z výnosu této kupní smlouvy jsou v prvé řadě uhrazeny veškeré dluhy, exekuce, hrozící dražby a další závazky, které do budoucna ohrožují platební morálku klienta, a pak další závazky, které klient požaduje vyplatit.

SPOLEČNOST s klientem současně s uzavřením kupní smlouvy uzavírá smlouvu nájemní, na základě které je klient okamžitě oprávněn užívat předmětnou nemovitost a užívat ji způsobem, na jaký byl dosud zvyklý.Po dobu trvání pronájmu klient tedy předmětnou nemovitost užívá obvyklým způsobem. Za užívání hradí pravidelné měsíční nájemné. Pokud klient nájemné platí v soulad s nájemní smlouvou, po uplynutí předem dohodnuté doby (nebo i dříve) získává právo koupit nemovitost od SPOLEČNOSTI zpět do svého vlastnictví za předem dohodnutých podmínek a ceny. Za těchto podmínek je SPOLEČNOST povinna nemovitost klientovi prodat.

Obvykle je klientovým právem a povinností SPOLEČNOSTI převést nemovitost zpět do vlastnictví klienta za předem dohodnutou cenu nejpozději do 4 let. Klient tak trvale nepřichází o nemovitost jako v případě dražby či běžného prodeje. Naopak - má jistotu, že na základě řádného splácení nabude nemovitost zpět do svého vlastnictví, a navíc očištěnou od veškerých exekucí a zástav třetích stran.

Kontaktujte nás jednoduše pomocí kontaktního formuláře

(stačí název obce či města)

Můžete také požádat o jiný produkt

email info@nemovitostnaleasing.cz

PŮSOBÍME ...po celé ČR

mapa

Napište nám, nic za to nedáte
a mnoho získáte...

šipka