Úvěrové registry dlužníků

Do kterých registrů banky nahlíží

Registry dlužníků byly vytvořeny za účelem shromažďování informací o platební morálce občanů a podnikatelů. Smyslem registrů je pomoci bankám či jiným subjektům (členům registrů) zjistit spolehlivost a úvěrovou historii klientů, kteří žádají o úvěr v bance nebo o službu u jiných subjektů.

Registry dlužníků

Úvěrové registry dlužníků jsou databáze, které provozuje ČNB, společnost CBCB a zájmové sdružení právnických osob SOLUS. Registry dlužníků evidují občany a podnikatele, kteří využívali nebo využívají úvěrový produkt či službu u některého člena registru - např. u bankovních institucí, mobilních operátorů, dodavatelů energií a dalších.

Registry evidují negativní i pozitivní informace o klientech. Bankám nebo členům registrů umožňují získat kompletní úvěrovou historii klienta, který u nich žádá o úvěrový produkt či službu. V registru BRKI a NRKI jsou vedeny také klienti, kteří teprve o finanční produkt žádají a také informace, jestli byla mezi klientem a bankovní či nebankovní společností uzavřená smlouva.

Úvěrové registry v České republice

Registr CRÚ

Tento centrální registr úvěrů provozuje ČNB. V centrálním registru úvěrů jsou vedeny údaje o finančních závazcích právnických a fyzických osob podnikatelů.
Více informací »

Registr BRKI

Bankovní registr klientských informací eviduje pozitivní a negativní úvěrovou historii klientů, kteří mají nebo měli u bankovních institucí sjednaný úvěrový produkt.
Více informací »

Registr NRKI

Nebankovní registr, který eviduje fyzické a právnické osoby. Do registrů zapisují nebankovní instituce, které poskytují úvěry např. splátkové a leasingové společnosti.
Více informací »

Registr SOLUS

Nebankovní registr SOLUS eviduje největší registr dlužníků v České republice. SOLUS sdružuje necelých 60 společností z různých ekonomických sektorů.
Více informací »