Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů
(dále jen „Zásady”)

I. Úvodní ustanovení

II. Účel zpracování Osobních údajů

III. Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

V. Závěrečná ustanovení