NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU

Informace zdarma a online z Katastru nemovitostí

Nahlížení do KN je umožněno každému, kdo má přístup na internet. Bezplatné nahlížení je omezené, ale pro základní informace je dostačující.

Katastr nemovitostí online

Katastr nemovitostí nahlížení vám umožní online vyhledat parcelu, stavbu, bytovou nebo nebytovou jednotku. Dále vyhledá LV, katastrální mapu či průběh řízení.

Vyhledání parcely v Katastru nemovitostí

Vyhledej parcelu

Vyhledání parcely v Katastru nemovitostí
Vyhledej online
Vyhledání budovy v Katastru nemovitostí

Vyhledej stavbu

Vyhledání stavby v Katastru nemovitostí
Vyhledej online
Vyhledání jednotky v Katastru nemovitostí

Vyhledej jednotku

Vyhledání jednotky v Katastru nemovitostí
Vyhledej online
Vyhledání řízení v Katastru nemovitostí

Vyhledej řízení

Vyhledání řízení v Katastru nemovitostí
Vyhledej online

SNIŽTE SI EXEKUCE AŽ O 90%

Milostivé léto 2021 je akce, která se už nebude opakovat. Od 28.10.2021 do 28.1.2022 umožní statisícům lidí splatit dluhy bez pokut a sankcí. Budete mezi nimi i vy?

Více informací  

Co můžete v katastru zjistit

V bezplatné verzi nahlížení do KN zjistíte základní informace o každé nemovitosti, kterou má v evidenci katastrální úřad. Jedná se například o jméno vlastníka dané nemovitosti, velikost pozemku, zakreslení parcely na katastrální mapě nebo o různá omezení vztahující se k nemovitosti, jako je nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, exekutorské nebo soudcovské zástavní právo, věcné břemeno dožití, zástavní právo smluvní atd.

Přes nahlížení do katastru nemovitostí si také zjistíte stavy řízení, které jsou vedené na určitou nemovitost na jednotlivých katastrálních pracovištích.

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru bezplatná aplikace neumožňuje. Pokud potřebujete výpis z listu vlastnictví, musíte využít placený „Dálkový přístup do KN“ nebo požádat o výpis přímo na pracovišti katastrálního úřadu či na přepážce CZECHPOINTU na poště.

V bezplatné aplikaci nahlížení do KN můžete získat pouze omezené informace, na rozdíl od Dálkového přístupu, kde můžete získat i výpis z listu vlastnictví (LV). V katastru nemovitostí nahlížení můžete získat omezené údaje o jednotlivých parcelách, stavbách - budovách, jednotek bytů nebo nebytových prostor a jejich vlastnících.

Co je katastr nemovitostí

Katastrální úřad provozuje státní správa a patří mezi největší datové informační systémy v České republice. V katastru jsou zaznamenávány, uchovávány a spravovány všechny údaje o nemovitostech: údaje o stavbách, pozemcích a jejich vlastnících.

Mezi další údaje, které katastr nemovitostí eviduje, patří zejména: popis nemovitostí včetně jejího polohového a geometrického určení nebo věcná práva popřípadě další zákonem stanovená práva k nemovitostem.

Katastrální úřad je zřízen zákonem č. 359/1992 Sb. a vykonává a provádí tyto činnosti: správu katastru nemovitostí České republiky, projednává porušení pořádku na úseku KN ČR podle zvláštního zákona, správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového, schvaluje a provádí změny hranic katastrálního území, schvaluje změny pomístního názvosloví a plní další úkoly v oblasti zeměměřictví apod.

SLUŽBA
SLEDOVÁNÍ ZMĚN

Katastrální úřad poskytuje placenou službu sledování změn u nemovitostí.

Změnou se rozumí např. provedení vkladu, provedení záznamu, zápis poznámky nebo vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (tzn. zaplombování).

Žádost o zřízení takové služby může podat vlastník nemovitosti, zástavní či podzástavní věřitel, pachtýř či účastník řízení o takovém právu nebo oprávněný: z věcného břemene, předkupního práva ujednaného jako věcné právo, z práva zpětného koupě či z práva lepšího kupce.