VÝPOČET EXEKUCE ZE MZDY

Výpočet exekučních srážek ze mzdy

Kalkulačka na výpočet exekuce s aktualizací k 1.4.2022 vám spočítá, jak vysokou částku z platu vám od 1. dubna 2022 musí exekutor ponechat. Výše nezabavitelné částky také závisí na tom, komu dlužíte.

Pár kliknutí a znáte výsledek

Výpočet exekuce pro rok 2022 je jednoduchý. Stačí vyplnit výši čisté mzdy a počet vyživovaných osob. Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti. V poslední kolonce vyplníte, zda máte přednostní či nepředností pohledávky. Přednostní pohledávkou je například placení výživného či dluhu vůči státu. Pokud nevíte, jestli máte přednostní pohledávku, podívejte se níže na seznam přednostních pohledávek, které jsou vypsány v zákonu. Kalkulačka vám nyní zobrazí dva výsledky výpočtu exekuce, protože k dnešnímu dni není jasné, který platí. Více informací najdete pod kalkulačkou.

Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace, kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).

Výpočet dle metodiky Ministerstva spravedlnosti:
Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:
Výpočet podle řádně navýšených normativních nákladů:
Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Nezabavitelné minimum 2022

Nezabavitelné minimum se v roce 2022 počítá dvěma způsoby. Je to z důvodu nejasného výkladu mimořádné valorizace, která proběhla koncem ledna 2022. Dle metodiky Ministerstva spravedlnosti by se tato mimořádná valorizace měla zohlednit pro stanovení výše nezabavitelné částky. Bohužel, toto stanovisko není právně závazné a některé soudy v (Českých Budějovicích, Hradci Králové či Ostravě) mají opačný názor. Naše kalkulačka pro výpočet exekuce 2022 vám zobrazí oba tyto výpočty.

Exekuční srážky ze mzdy

Zaměstnavatel může provádět srážky ze mzdy na základě nařízené exekuce. Jedná se o srážky, které vzniknou na základě soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce dle exekučního řádu nebo daňové či správní exekuce.

Jaké příjmy podléhají exekuci

Exekutor v exekučním řízení postihne kromě mzdy i tyto jiné příjmy:

Odměny z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, důchody (s výjimkou částky odpovídající výši nákladů za pobyt v ústavu sociální péče a výši kapesného v takovém ústavu), podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, stipendia, odstupné při skončení zaměstnání, věrnostní příspěvek v zaměstnání, dávky statní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vypláceny jednorázově, odměny za služební či pracovní pohotovost, odměny členů zastupitelstva územních správních celků, výsluhový příspěvek u vojáků či příslušníků bezpečnostních sborů, náhrady mzdy nebo platu (s výjimkou náhrady nákladů spojených s pracovním výkonem, např. při pracovních cestách) a různé příspěvky k důchodu.

Exekucí nelze postihnout

Dobrou zprávo pro dlužníky je, že exekuci nepodléhají: veškeré dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, cestovní náhrady a specifické druhy sociálních dávek podle zvláštního právního předpisu.

Přednostní pohledávky

Přednostní pohledávky jsou jasně definovány v zákoně a mají lepší postavení než klasické nepředností pohledávky. Za přednostní pohledávku se považuje na prvním místě vždy výživné a dále pohledávky, které ve vydaném „exekučním příkazu srážkami ze mzdy“ jsou určeny jako přednostní.

Pohledávky s přednostním postavením jsou

 • Pohledávka výživného – jde o takzvanou „superpřednostní“ pohledávku
 • Pohledávky náhrady újmy způsobené ublížením na zdraví či způsobené úmyslnými trestními činy
 • Pohledávky u FÚ – daně, poplatky či obdobná peněžní plnění
 • Pohledávky pojistného u ČSSZ
 • Pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění
 • Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského a důchodového pojištění
 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče
 • Pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci
 • Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory
 • Pohledávky regresivní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění
 • Pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů

NEZABAVITELNÁ ČÁSTKA
V ROCE 2022

Nezabavitelná částka znamená část mzdy, která nesmí být sražena a musí být vždy vyplacena dlužníkovi.

Je to částka, která má sloužit k zajištění jeho základních životních potřeb.

Přesný výpočet exekuce s aktualizací od 1. 4 2022 (nezahrnuje mimořádnou valorizaci v lednu 2022) se odvíjí od těchto částek.

Nezabavitelná částka na osobu dlužníka je 8 298,75 Kč.

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu je 2 766,25 Kč.

Nad částku 22 130 Kč se exekucí srazí vše bez omezení.

Orientační výpočet exekuce pro rok 2022 vám spočítá naše exekuční kalkulačka.

VÝKUP ZADLUŽENÝCH
NEMOVITOSTÍ

Oddlužení nemovitostí od exekucí a nevýhodných zástav.

Rychlé vyplacení dluhů bez nutnosti stěhování.

V nemovitosti můžete zůstat bydlet nadále v podnájmu.

Možnost odkupu po čase zpět do vašeho vlastnictví

Více informací